سامانه جمع آوري آمار و اطلاعات آموزشکده ها
نام كاربري
رمز ورود
تایید انصراف

نگارش 98.06

 

         آموزشکده فني و حرفه اي دخترانه                                                                 

             آموزشکده فني و حرفه اي پسرانه                                                                                                                                                                                                                                     

             

 

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی-سما ، مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات ،اداره نرم افزار . کليه حقوق براي سما محفوظ است